عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و شیوه‌های برقراری ارتباط موثر3 (خانواده و کودک) - کلاس 3 عاطفه کامرانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و شیوه‌های برقراری ارتباط موثر3 (خانواده و کودک) - کلاس 2 عاطفه کامرانی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و شیوه‌های برقراری ارتباط موثر3 (خانواده و کودک) - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد