عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و برقراری ارتباط مؤثر1 (مهارت‌های کلامی و غیرکلامی با کودک) - کلاس 3 ندا اله دادی زن 1400/11/4 1400/12/25 دوشنبه 10:00-11:00 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و برقراری ارتباط مؤثر1 (مهارت‌های کلامی و غیرکلامی با کودک) - کلاس 2 ندا اله دادی زن 1400/10/25 1400/12/25 چهارشنبه 10:00-11:00 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و برقراری ارتباط مؤثر1 (مهارت‌های کلامی و غیرکلامی با کودک) - کلاس 1 ندا اله دادی زن 1400/10/7 1400/12/25 سه شنبه 16:00-17:00 633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد