عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زاویه ‌دید در داستان - کلاس 1 ابوالفضل درخشنده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/11 1400/3/20 شنبه 14:00-15:00 1,678,900 مجازی ثبت نام