عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقد عرفان یوگا - کلاس 2 شقایق خاوری زن 1399/12/30 1400/1/17 یکشنبه 12:00-14:00 2 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقد عرفان یوگا - کلاس 1 شقایق خاوری زن 1399/12/30 1400/1/31 دوشنبه - سه شنبه 12:00-14:00 2 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد