عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 2 مریم تجویدی زن 1400/10/27 1400/12/16 دوشنبه 10:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 1 مهدیه سپاهی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/10/27 1400/11/16 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,559,630 مجازی ثبت نام
بازی های تفکر خلاق -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/10/27 1400/11/16 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,559,630 مجازی ثبت نام