عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ قرآن کریم(جزء هشتم) - کلاس 1 صغری هدایت زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 09:00-10:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد