عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/3/25 1400/4/29 سه شنبه 11:00-12:00 310,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 3 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/3/1 1400/3/30 سه شنبه 14:00-16:00 500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گروه کر -آزمایشی - کلاس 2 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی زن 1400/3/1 1400/3/30 سه شنبه 13:00-14:00 500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 14:00-16:00 500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد