عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تنبور -آزمایشی - کلاس 1 حیدر کاکی مرد 1400/10/1 1400/11/30 سه شنبه 15:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام