عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 11 (C.E.F.S.A 11) Gold advanced e - کلاس 1 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:50 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد