عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 توران قائدی کچوئی زن 1400/4/2 1400/5/26 چهارشنبه 11:00-14:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 آرمان غزنوی زن 1400/4/1 1400/6/9 چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 طاهره ونک زن 1400/3/31 1400/4/31 یکشنبه 13:30-18:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 طاهره ونک زن 1400/3/24 1400/5/31 یکشنبه 13:30-18:50 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد