عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نمایش خلاق - آزمایشی - کلاس 2 فاطمه امیداله مرد 1400/10/14 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 3,990,826 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نمایش خلاق - آزمایشی - کلاس 1 فاطمه امیداله زن 1400/10/14 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 3,990,826 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد