عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 نادر بخت یار مرد 1400/3/30 1400/4/10 یکشنبه 16:00-17:30 2,150,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری زن 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه 18:00-19:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 مصطفی نژادطاهری زن 1400/4/2 1400/5/12 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1400/4/2 1400/5/11 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد