عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مقاله نویسی - کلاس 2 سید امیر حسین حسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/25 1400/12/14 شنبه 18:00-20:00 7,321,102 مجازی ثبت نام
مقاله نویسی - کلاس 1 سید امیر حسین حسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/25 1400/12/14 شنبه 18:00-20:00 7,321,102 مجازی ثبت نام