عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی قهوه خانه (گرایش اساطیری) - کلاس 2 محمدرضا محمدحسین مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 12:45-14:45 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی قهوه خانه (گرایش اساطیری) - کلاس 1 محمدرضا محمدحسین زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 12:45-14:45 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد