عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قوا و اصول پیشگیری در طب سنتی ایران - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#4331;#نازیلا نجاتی 1400/3/8 1400/3/22 شنبه 16:00-17:00 550,459 مجازی ثبت نام
قوا و اصول پیشگیری در طب سنتی ایران - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4331;#نازیلا نجاتی 1400/2/4 1400/2/11 شنبه 16:00-17:00 550,459 مجازی ثبت نام