عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سه روزه مبانی بازی¬سازی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر 1399/6/15 1399/6/20 شنبه - یکشنبه - پنج شنبه 17:00-19:00 0 مجازی ثبت نام