عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویندوز کاربردی - کلاس 2 الهه خورشیدی حشياني زن 1399/12/6 1399/12/24 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,678,900 حضوری ثبت نام
ویندوز کاربردی - کلاس 1 الهه خورشیدی حشياني زن 1399/10/29 1399/12/4 دوشنبه 16:30-17:30 1,678,900 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویندوز کاربردی - کلاس 2 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/11/18 1399/12/25 سه شنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ویندوز کاربردی - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ویندوز کاربردی - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 458,716 مجازی ثبت نام