عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 الهه خورشیدی حشياني زن 1399/12/6 1399/12/24 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,678,900 حضوری ثبت نام
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 الهه خورشیدی حشياني زن 1399/10/29 1399/12/4 دوشنبه 15:30-16:30 1,678,900 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 6 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/18 1399/12/30 یکشنبه 17:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 5 فهیمه باقری مرقمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/5 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 825,689 مجازی ثبت نام
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 4 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/30 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/10/17 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 3 زهرا آقاشاهی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1399/10/17 1399/11/17 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 امید بردبارماسوله مرد 1399/12/28 1399/12/28 چهارشنبه 16:30-20:00 366,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 امید بردبارماسوله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/14 1399/10/21 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 366,980 مجازی ثبت نام